UID: 15829011

Ing. Peter Kopernický

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Slovenská republika
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2045 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2045*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 05.09.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 2045*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 05.09.2019 Stav osvedčenia: Neaktívne od 05.09.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 2045 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 05.09.2019
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001 04.09.2019