UID: 14500412

Miroslav Čepčár

Žilinský kraj, okres Čadca, mesto Zákopčie
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00983 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00983*10-23-31-32*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00983*10-23-31-32*
Stav odbornosti: Aktívna od 17.01.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Evidenčné č.: 00983 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00983*10-23-31-32*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00983*10-23-31-32*
Stav odbornosti: Aktívna od 17.01.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Evidenčné č.: 00983 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 00983*10-23-31-32*
Podkategória: 31 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00983*10-23-31-32*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.06.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Evidenčné č.: 00983 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 00983*10-23-31-32*
Podkategória: 32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00983*10-23-31-32*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.06.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001