UID: 15839591

Ing. Milan Kováč

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Milan Kováč
Štúrova 37, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 17208785, DIČ: 1020990971
neuvedený
1842@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1842 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1842*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 1842*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.01.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 1842 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.06.2001 Stav členstva od: 29.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2001