UID: 14609692

Ing. Ondrej Mistrík

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Projektová konštrukčná kancelária
Pluhová 77, 831 03, Bratislava
neuvedený
4331@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 04971 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04971*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04971*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.07.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.04.2002
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4331 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4331*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 4331*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2015 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 4331 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.11.2003 Stav členstva od: 01.01.2015
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.11.2003 31.12.2014