UID: 15839301

Ing. Ladislav Rajczy

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
FYZIK PROJEKT Ing. Ladislav Rajczy
Staničná 27, 821 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30788838
0915/988685
rajczy@centrum.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0912 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0912*A*4-1,3
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0912*A*4-1,3
Stav odbornosti: Aktívna od 22.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2001
Evidenčné č.: 0912 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-3 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0912*A*4-1,3
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0912*A*4-1,3
Stav odbornosti: Aktívna od 22.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2001
Evidenčné č.: 284 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 284*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 19.11.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 284*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 10.11.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.11.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 0912 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 20.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 20.06.2001