UID: 15839611

Ing. Jaromír Brešťanský

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PIO Keramoprojekt a.s.
Dolný Šianec 1, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36308862, DIČ: 2020176543, IČ DPH: SK2020176543
032/6577111
1078@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1078 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1078*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1078*Z*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1078 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 13.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.06.2001