UID: 14689492

Ing. Augustín Frolkovič

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AF-PROJEKT, Ing. Augustín Frolkovič
Staré záhrady 4, 821 05, Bratislava
neuvedený
0461@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0461 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0461*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 04.01.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 0461*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 05.01.2012 Stav osvedčenia: Neaktívne od 04.01.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 0461 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 05.01.2012
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 03.05.2001 04.01.2012