UID: 15859691

Ing. Emil Biľ

Prešovský kraj, okres Stropkov, mesto Stropkov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
TESLA Stropkov
Hviezdoslavova 37/46, 091 01, Stropkov, Slovenská republika
IČO: 00474339, DIČ: 2020526277, IČ DPH: SK2020526277
054/3003111
3254@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3254 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3254*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 16.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3254*Z*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.03.2002
Evidenčné č.: 00548 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00548*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 00548*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2003
Člen komory
Evidenčné č.: 3254 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.03.2002 Stav členstva od: 13.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.03.2002