UID: 15859411

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc. - Stemar
Čsl. armády 23, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 32472498, DIČ: 1025615767
neuvedený
4612@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4612 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4612*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.08.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 4612*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.07.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.08.2005
Evidenčné č.: 128 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 128*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 128*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 4612 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.07.2005 Stav členstva od: 14.07.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 14.07.2005