UID: 14739013

Ing. Jarmila Jenčová

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02990 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02990*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02990*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001