UID: 15889391

Ing. Ľubomír Lajoš

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ProLL s.r.o.
Budovateľská 8, 821 08, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45908001, DIČ: 2023136137
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0015 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0015*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 29.01.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 0015*Z*A1
Stav odbornosti: Neaktívna od 29.01.2019 Stav osvedčenia: Neaktívne od 29.01.2019
Evidenčné č.: 0015 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 0015*Z*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Neaktívna od 29.01.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 0015*Z*I3
Stav odbornosti: Neaktívna od 29.01.2019 Stav osvedčenia: Neaktívne od 29.01.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 0015 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 17.11.1992 Stav členstva od: 29.01.2019
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 17.11.1992 28.01.2019