UID: 15889591

Ing. Andrej Sember

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
NAXYS spol. s r.o.
Segnerova 2/A, 841 05, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31384650, DIČ: 2020896779
02/55575041
naxys@upcmail.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2318 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2318*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2318*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Evidenčné č.: 2318 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-3 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2318*Z*4-3
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2318*Z*4-3
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Evidenčné č.: 005 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 005*1*2007
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 005*1*2007
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 2318 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 30.10.2001