UID: 15889701

Ing. Jozef Raček

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
REFLEX-PRO spol. s r.o.
Kmeťova 27, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 36199761, DIČ: 2020060372, IČ DPH: SK2020060372
neuvedený
0185@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0185 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0185*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0185*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0185 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0185*Z*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0185*Z*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0185 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 08.12.1999 Stav členstva od: 08.12.1999
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 08.12.1999