UID: 15800891

Ing. Igor Kunic

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Igor Kunic
Lomonosova 6, 917 08, Trnava, Slovenská republika
IČO: 14018811, DIČ: 1025581062
0905/650331
igor.kunic@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3399 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3399*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 28.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3399*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3399 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.03.2002 Stav členstva od: 27.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 27.03.2002