UID: 15800001

Ing. Marián Peciar

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Zamarovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ATRIUM
Palackého 29, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
neuvedený
3134@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3134 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3134*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3134*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 05616 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05616*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05616*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.04.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3134 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002