UID: 15190212

Ing. Aladár Trnovský

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Kalameny
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 07465 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07465*10-21-23*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 07465*10-21-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2001
Evidenčné č.: 07465 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 07465*10-21-23*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2001
Špecifikácia: lesné komunikácie Osvedčenie: 07465*10-21-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2001
Evidenčné č.: 07465 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 07465*10-21-23*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2001
Špecifikácia: hydromelioračné stavby Osvedčenie: 07465*10-21-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2001