UID: 15889711

Ing. Viera Hatalová

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
KV-PROJEKT s.r.o.
Rosina 1003, 013 22, Rosina, Slovenská republika
IČO: 44120052, DIČ: 2022608126
neuvedený
2463@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2463 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2463*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2463*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 06.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2463 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 29.11.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 29.11.2001