UID: 15810091

Ing. Viera Maňková

Banskobystrický kraj, okres Zvolen, mesto Zvolen
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Viera Maňková
Nezábudkova 14, 960 01, Zvolen, Slovenská republika
IČO: 30453844, DIČ: 1020607654
0905/4060560
mankova@stonline.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3101 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3101*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 08.11.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 3101*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 08.11.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 3101 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 01.01.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 12.03.2002 31.12.2016