UID: 15810291

Ing. Renáta Jesenská

Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, mesto Lehnice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
JES-PROJEKT, s.r.o.
Lehnice-Sása 656, 930 37, Lehnice, Slovenská republika
IČO: 36698059
neuvedený
jesenska@jesprojekt.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4673 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4673*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4673*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.01.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 4673 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.12.2005 Stav členstva od: 14.12.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 17.10.2019
Bratislava 14.12.2005 16.10.2019