UID: 15810402

Ing. Anastázia Magáthová

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Výčapy - Opatovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ENERGPOROJEKT SLOVAKIA a.s.
Cintorínska 5, 949 01, Nitra, Slovenská republika
IČO: 31381570, DIČ: 2020320533, IČ DPH: SK2020320533
037/7777811
magathova@egp.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2255 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2255*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2255*Z*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 16.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2255 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 30.10.2001