UID: 15909391

Ing. Jaroslav Konečný

Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Moravany nad Váhom
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jaroslav Konečný STAVIKON
Moravany nad Váhom 469, 922 21, Moravany nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 14100673, DIČ: 1020354808, IČ DPH: SK1020354808
neuvedený
stavikon.pn@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4353 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4353*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.02.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 4353*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 27.01.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.02.2004
Evidenčné č.: 4353 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 4353*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 23.02.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 4353*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 27.01.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.02.2004
Člen komory
Evidenčné č.: 4353 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.01.2004 Stav členstva od: 27.01.2004
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 27.01.2004