UID: 15909901

Ing. arch. Vladimír Flaškár

Bratislavský kraj, okres Pezinok, mesto Pezinok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
SONVER
Kollárová 16, 902 01, Pezinok, Slovenská republika
IČO: 34113312, DIČ: 2020661071
neuvedený
3362@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3362 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3362*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 28.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3362*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.03.2002
Evidenčné č.: 01600 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01600*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 20.12.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 01600*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.12.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 3362 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.03.2002 Stav členstva od: 27.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 27.03.2002