UID: 15390805

Viliam Klačko

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03311 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03311*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03311*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Evidenčné č.: 03311 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03311*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03311*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Evidenčné č.: 03311 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03311*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03311*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001