UID: 15919091

Ing. Dušan Hrušovský

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Dušan Hrušovský GRAFIA
Jakobyho 4, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 17237718, DIČ: 1020624649, IČ DPH: SK1020624649
0905/450402
2812@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2812 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2812*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 05.05.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 2812*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.05.2016
Evidenčné č.: 2812 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 2812*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 05.05.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 2812*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.05.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 2812 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001