UID: 15919491

Ing. Štefan Lošonský

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Štefan Lošonský
Klincová 1, 821 08, Bratislava, Slovenská republika
neuvedený
0174@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0174 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0174*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0174*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.11.1992 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0174 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.11.1992 Stav členstva od: 18.11.1992
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 18.11.1992