UID: 15929591

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Trnavský kraj, okres Piešťany, mesto Piešťany
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PS PEP, s.r.o
Jánošíkova 540/61, 921 01, Piešťany, Slovenská republika
IČO: 36251682, DIČ: 2021701275, IČ DPH: SK2021701275
neuvedený
office@ps-pep.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4185 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4185*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 16.01.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 4185*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 10.06.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.01.2013
Evidenčné č.: 4185 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 4185*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 16.01.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 4185*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.01.2013
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4185 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka:
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky:
Špecifikácia: Osvedčenie:
Stav odbornosti: Neaktívna od 10.06.2008 Stav osvedčenia:
Člen komory
Evidenčné č.: 4185 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 05.11.2002 Stav členstva od: 05.11.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 05.11.2002