UID: 15929001

Ing. Jozef Eliáš

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jozef Eliáš, projektová a inžinierska činnosť
Vodárenská 23, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 37735314, DIČ: 1020624803, IČ DPH: SK1020624803
neuvedený
2639@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2639 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2639*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2639*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Evidenčné č.: 01435 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01435
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 01435
Stav odbornosti: Aktívna od 02.05.1991 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2009
Evidenčné č.: 01435 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01435
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 01435
Stav odbornosti: Aktívna od 19.06.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2009
Evidenčné č.: 01435 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01435
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 01435
Stav odbornosti: Aktívna od 19.06.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2009
Evidenčné č.: 01435 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 01435
Podkategória: 31 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 01435
Stav odbornosti: Aktívna od 19.06.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2009
Evidenčné č.: 01435 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 01435
Podkategória: 32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 01435
Stav odbornosti: Aktívna od 19.06.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 2639 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001