UID: 15539116

Ing. Martin Knap

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ZASI, s.r.o.
Nám. sv. Anny 10, 911 01, Trenčín
neuvedený
0125@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0125 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0125*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 0125*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2015 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 0125 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 17.03.1993 Stav členstva od: 01.01.2015
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 17.03.1993 31.12.2014