UID: 15949891

Ing. Pavel Líška

Trnavský kraj, okres Hlohovec, mesto Hlohovec
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
SPOL - LIPA s.r.o.
Nám. Sv. Michala 30, 920 01, Hlohovec, Slovenská republika
IČO: 34108165, DIČ: 2020388051, IČ DPH: SK2020388051
neuvedený
1458@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1458 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 1458*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.02.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 1458*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.08.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.01.2014
Evidenčné č.: 04316 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka:
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky:
Špecifikácia: Osvedčenie:
Stav odbornosti: Aktívna od 26.06.1997 Stav osvedčenia:
Člen komory
Evidenčné č.: 1458 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.08.2001 Stav členstva od: 09.08.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 09.08.2001