UID: 15569613

Ing. Miroslav Trizna

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Bobrovec
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 08344 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08344*11-23-24*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 06.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 08344*11-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.03.2002
Evidenčné č.: 08344 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 08344*11-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 06.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 08344*11-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.03.2002
Evidenčné č.: 08344 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 08344*11-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 06.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 08344*11-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.03.2002