UID: 14349921

Ing. Jana Rusková

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Inžinieri Rusko, s.r.o.
Záhradná 18, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 50177184, DIČ: 2120199158
neuvedený
ing.ruskova@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2752 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2752*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.03.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 2752*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.03.2016
Evidenčné č.: 2752 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 2752*I3
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 14.03.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 2752*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.03.2016
Evidenčné č.: 06955 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06955*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 06955*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Evidenčné č.: 06231 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06231*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 06231*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2752 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001