UID: 15949012

Ing. Juraj Bystrický

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
SIENA s.r.o.
Orgovánová 188/8, 911 05, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 46002634, DIČ: 2023188090, IČ DPH: SK2023188090
032/6401200
bystricky@siena.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0082 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0082*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 16.06.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0082*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.06.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.06.2010
Evidenčné č.: 0082 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0082*Z*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0082*Z*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.1993 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 00835 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00835*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00835*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.04.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 0082 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.03.1993 Stav členstva od: 17.03.1993
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 17.03.1993