UID: 15949411

Ing. Zoltán Lukáč

Banskobystrický kraj, okres Lučenec, mesto Lučenec
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Inžiniersko-projektová kancelária
Rádayho 16, 984 01, Lučenec, Slovenská republika
IČO: 10869751, DIČ: 1029278987, IČ DPH: SK1029278987
0905/619988, 047/4334278
lukać.z@zoznam.sk, lukac.z0070@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0070 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0070*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0070*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.01.1993 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0070 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0070*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0070*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.01.1993 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 04399 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04399*10-22*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.04.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 04399*10-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 20.09.1990 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.04.2001
Evidenčné č.: 04399 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04399*10-22*
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 17.04.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 04399*10-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 20.09.1990 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.04.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0070 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.01.1993 Stav členstva od: 28.01.1993
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 28.01.1993