UID: 15959091

Ing. František Byrtus

Žilinský kraj, okres Čadca, mesto Krásno nad Kysucou
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. František Byrtus - FB PROJEKT
Kalinov 1955, 023 02, Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 32246641, DIČ: 1021120969
neuvedený
3229@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3229 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3229*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3229*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 06.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 340 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 340*1*2013
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.06.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 340*1*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.06.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 3229 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 12.03.2002