UID: 15659592

Ing. Marián Babinský

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ITdata & Stav, s,r,o,
Hrdinov SNP 96, 036 01, Martin, Slovenská republika
IČO: 50 561 766, DIČ: 2120372903, IČ DPH: SK2120372903
0905/252666
m.babinsky@stonline.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 13717 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 13717
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 13717
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.2018 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2018
Evidenčné č.: 09457 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09457*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.06.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 09457*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.06.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.06.2008