UID: 15969502

Ing. Ján Bidlenčík

Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, mesto Vranov nad Topľou
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Inžiniersky ateliér, s.r.o.
Na vŕšku 2417, 093 02, Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 44768231, DIČ: 2022828709, IČ DPH: SK2022828709
neuvedený
0590@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0590 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0590*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.01.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 0590*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 16.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.01.2013
Evidenčné č.: 0590 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 0590*I3
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.01.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 0590*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 11.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.01.2013
Evidenčné č.: 00583 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00583*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00583*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.06.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.05.2001
Evidenčné č.: 08993 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08993*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.04.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 08993*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.03.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.04.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 0590 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001