UID: 15979391

Ing. Ján Majerský, PhD.

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Rajecké Teplice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 31621252, DIČ: 2020444239, IČ DPH: SK2020444239
041/7078800
sekretariat.za@proma.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0439 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0439*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 0439*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.04.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 0439 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 03.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 03.05.2001