UID: 15829603

Ing. Jozef Florek

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Zákamenné
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jozef Florek
č. 147, 029 56, Zákamenné
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01605 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01605*10-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01605*10-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 26.02.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Evidenčné č.: 01605 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01605*10-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01605*10-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 26.02.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Evidenčné č.: 123 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 123*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 123*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2008