UID: 15879302

Ing. Ján Grega

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ján Grega
Jahodová 27, 080 01, Prešov
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01964 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01964
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 01964
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.10.2009
Evidenčné č.: 01964 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01964
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 01964
Stav odbornosti: Aktívna od 17.09.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.10.2009
Evidenčné č.: 01964 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01964
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 01964
Stav odbornosti: Aktívna od 17.09.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.10.2009
Evidenčné č.: 107 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 107*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 107*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 06.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2008