UID: 14409801

Ing. Stanislav Surovček

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Stanislav Surovček
A. Bernoláka 33, 034 01, Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 40397254, DIČ: 1020078389
neuvedený
0487@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 03.05.2001
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 07546 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07546*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 07546*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.05.2001
Evidenčné č.: 06763 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06763*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06763*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.08.2002
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0487 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0487*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 0487*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2019 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 0487 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 01.01.2019
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 03.05.2001 31.12.2018