UID: 15990311

Ing. Peter Maretta

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
MARETTA projekt s.r.o.
Jána Ťatliaka 1, 026 01, Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 51719975, DIČ: 2120779254, IČ DPH: SK2120779254
0905/509254
maretta@marettaprojekt.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0064 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0064*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.04.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 0064*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.04.2018
Evidenčné č.: 0064 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-1 Inžinierske stavby Pečiatka: 0064*A*2-1
Podkategória: 210 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0064*A*2-1
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0064 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0064*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0064*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0064 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 08.12.1999 Stav členstva od: 08.12.1999
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 08.12.1999