UID: 15990613

Ing. Juraj Kmeťo

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Juraj Kmeťo
Poluvsie 189, 013 13, Rajecké Teplice
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 09351 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09351*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 09351*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 22.11.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2007
Evidenčné č.: 126 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 126*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 30.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 126*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.05.2008
Evidenčné č.: 126 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 126*2*2008
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 30.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 126*2*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.05.2008