UID: 15910791

Ing. Miroslav Palenčár

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Malý Šariš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Miroslav Palenčár
Malý Šariš 268, 080 01, Malý Šariš, Slovenská republika
IČO: 30611750, DIČ: 1020965748
neuvedený
2729@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2729 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2729*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 20.12.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 2729*A1
Stav odbornosti: Neaktívna od 20.12.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 20.12.2018
Člen komory
Evidenčné č.: 2729 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 15.04.2013 Stav členstva od: 20.12.2018
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 15.04.2013 19.12.2018
Košice 03.12.2001 10.12.2012