UID: 15929011

Ing. Eva Bachorecová

Trnavský kraj, okres Galanta, mesto Galanta
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Bachorecová Eva, Projektová činnosť
Krásna 1214/201, 924 00, Galanta, Slovenská republika
IČO: 37836820
neuvedený
1099@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1099 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1099*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1099*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1099 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 13.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.06.2001