UID: 16089004

Mária Dubovcová

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Turie
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01296 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01296*10-31-32-33-34*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.10.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01296*10-31-32-33-34*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.10.2002
Evidenčné č.: 01296 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 01296*10-31-32-33-34*
Podkategória: 31 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 22.10.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01296*10-31-32-33-34*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.10.2002
Evidenčné č.: 01296 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 01296*10-31-32-33-34*
Podkategória: 32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 22.10.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01296*10-31-32-33-34*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.10.2002
Evidenčné č.: 01296 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 01296*10-31-32-33-34*
Podkategória: 33 elektrotechnické zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 22.10.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01296*10-31-32-33-34*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.10.2002
Evidenčné č.: 01296 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 01296*10-31-32-33-34*
Podkategória: 34 tepelné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 22.10.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01296*10-31-32-33-34*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.10.2002