UID: 15949191

Ing. Eva Hulmečíková

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
STAVOPROJEKTING
Letná 27, 043 14, Košice, Slovenská republika
IČO: 00188867, DIČ: 2020494663, IČ DPH: SK2020494663
neuvedený
2660@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2660 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2660*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2660*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2660 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001