UID: 14409021

Ing. Ján Baďura

Trnavský kraj, okres Senica, mesto Senica
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ján Baďura - Stavebný projekt
Muškátová 1104, 905 01, Senica, Slovenská republika
IČO: 30047323
neuvedený
0490@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0490 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0490*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0490*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.04.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.05.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0490 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 03.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 03.05.2001