UID: 15949901

Ing, Anna Kontrová

Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, mesto Malachov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Anna Kontrová - AM - projekt
Ortútska cesta 175, 974 05, Malachov, Slovenská republika
IČO: 48060721, DIČ: 1073097388
0918/524770
annakontrova@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0535 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0535*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 0535*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 0535 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.05.2001 Stav členstva od: 29.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 29.05.2001