UID: 16139093

Ing. Danka Žakarovská

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Likavka
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Danka Žakarovská
Pod Paračkou 34, 034 95, Likavka
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 09698 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09698
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 09698
Stav odbornosti: Aktívna od 30.06.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2009
Evidenčné č.: 206 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 206*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.09.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 206*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 16.09.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.09.2008