UID: 16219594

Ing. Peter Čutrík

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nitra
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
V.I.Trade s.r.o.
Novozámocká 102, 949 05, Nitra, Slovenská republika
IČO: 31435530, IČ DPH: SK2020405926
0905/406346
pcutrik@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3031 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3031*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3031*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 3031 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 3031*A*5-1,2
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3031*A*5-1,2
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 3031 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-2 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 3031*A*5-1,2
Podkategória: 520 vykurovacie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: vykurovanie Osvedčenie: 3031*A*5-1,2
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 01082 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01082*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01082*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 26.01.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3031 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002